Reactie internetconsultatie Afschaffing abonnementstarief Wmo

De Coalitie voor Inclusie heeft samen met de vereniging Inclusie Nederland een reactie ingestuurd voor de internetconsultatie over de Wet afschaffen abonnementstarief Wmo 2015
Lees hier de reactie in Word of PDF formaat.

Conclusie
De conclusie van de reactie is dat afschaffing van het abonnementstarief en herinvoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo voor de categorie levenslang niet wenselijk is.
En niet past in de opdracht om het VN-verdrag Handicap uit te voeren.
Het lijkt de Coalitie en Vereniging nodig om in overleg met een ervaringsdeskundigen en hun representatieve organisaties te komen tot aangepaste regels voor deze categorie mensen.