Reactie op internetconsultatie Besluit en Regeling versterking regie volkshuisvesting.

De Coalitie voor Inclusie heeft een gezamenlijke reactie ondertekend. Het betreft de internetconsultatie van het Besluit en de Regeling versterking regie volkshuisvesting.

Samen met Ieder(in), Per Saldo, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MantelzorgNL, Solgu, Cliëntenbelang Amsterdam en de vereniging Inclusie Nederland.

Met de nieuwe wet Versterking regie volkshuisvesting neemt de overheid weer regie op volkshuisvesting met het doel de woningnood terug te dringen. De aanpak moet leiden tot de beschikbaarheid van meer betaalbare woningen. En tot een betere positie van woningzoekenden uit de aandachtsgroepen. D
e wetsartikelen worden nader uitgewerkt in het Besluit en de Regeling Versterking regie volkshuisvesting.
Lees de reactie in PDF formaat via deze link.