Informatieverzamelpunt

In de zoekbalk hieronder kun je relevante documenten zoeken over het VN-verdrag in verschillende categorieën. Hier vind je allerlei handreikingen, materialen, ervaringskennis en andere nuttige informatie over het VN-verdrag Handicap.

In dit informatieverzamelpunt zijn documenten opgenomen die de Coalitie voor Inclusie relevant vindt en regelmatig benut in haar werk op het gebied van inclusie. Ze zijn bedoeld ter inspiratie en om verdiepende informatie te vinden. Dit informatieverzamelpunt is geen compleet overzicht van documentatie over deze onderwerpen.

Productie van het festival

10 augustus 2023

Neem toegankelijkheid direct mee bij de start van de productie van het festival. Zo heb je meer mogelijkheden om toegankelijkheid te creëren en voorkom je extra kosten achteraf. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er in ieder geval nodig is. 3.1 Ticketverkoop Festivalbezoekers met een beperking hebben vaak veel vragen over de ticketverkoop om hun…


Communicatie over toegankelijkheid

10 augustus 2023

Communicatie over toegankelijkheid voorafgaand aan een festival is noodzakelijk om een keuze te kunnen maken of je het festival kan bezoeken. Je moet weten wat er op het gebied van toegankelijkheid is geregeld voordat je een ticket kan kopen. In dit hoofdstuk lichten wij dit toe. Later in de routekaart gaan we verder in op…


Toegankelijkheids-afspraken bij festivals

10 augustus 2023

Beschrijf in de plannen vanaf het begin de toegankelijkheid van het festival. Bij elk festival zijn er afspraken nodig over het gebruik van faciliteiten en voorzieningen. Communiceer de relevante zaken uit de plannen naar alle medewerkers, vrijwilligers, beveiligers, cateraars en evenementenzorgmedewerkers. Zorg dat festivalbezoekers zich tijdig, al vóór de ticketverkoop, kunnen informeren over toegankelijkheid via…


Webversie

10 augustus 2023

Welkom op de webversie van de Routekaart Toegankelijke festivals. De routekaart geeft inzicht voor het organiseren van toegankelijke festivals en evenementen. Deze routekaart kan door organisatoren gebruikt worden bij alle fases en keuzes die bij het festival horen.De routekaart is ook beschikbaar als interactieve pdf en tekstbestand. 1. Toegankelijkheids-afspraken bij festivals Beschrijf in de plannen…


Routekaart

10 augustus 2023

© De Routekaart is gratis te downloaden, gebruiken en te delen, onder bronvermelding.


Snel aan de slag

10 augustus 2023

Hieronder delen wij de eerste stappen waarmee je als organisator direct aan de slag kan voor een toegankelijk festival.


Boek ‘Eigen Regie als Basis’

10 augustus 2023

We hebben een boek geschreven ter ondersteuning van het bespreekbaar maken van eigen regie. Het boek Eigen regie als basis is geschreven voor beleidsmakers en iedereen die wil weten wat Eigen Regie precies is en wat je moet doen om het in beleid op te nemen. Mensen die blind of slechtziend zijn kunnen het boek bij ons…


Inclusieve Gemeenten

9 augustus 2023

Een inclusieve gemeente is een plek waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Meedoen op de reguliere school, de gewone arbeidsmarkt, gewone clubs en verenigingen, of in de buurt is in zo’n gemeentevanzelfsprekend. Iedereen kan een gewaardeerde rol vervullen en een bijdrage leveren op…


Themanetwerken

9 augustus 2023

Een aantal VN-ambassadeurs werkt binnen Coalitie voor Inclusie samen aan bepaalde thema’s zoals onderwijs, eigen regie en inclusieve gemeenten. In deze themanetwerken delen ze kennis en trekken ze samen op. Ze werken hierin aan handreikingen voor anderen, zodat allerlei partijen in Nederland de kennis hebben om te kunnen werken aan een echt inclusievere en toegankelijkere…


Pagina 2 van 18